Ergonomie en efficiency

Het belangrijkste doel van Het Nieuwe Werken is efficiency

Ergonomie en efficiency

Het belangrijkste doel van Het Nieuwe Werken is efficiency. Denk aan:

  • ongestoord doorwerken
  • betere kantoorbenutting met oog op flex-werkers / deeltijd medewerkers
  • reductie reistijd woon-werkverkeer
  • betere benutting van tijd tussen twee externe bijeenkomsten (buitendienst medewerkers)

In veel gevallen wordt een laptop ter beschikking gesteld aan medewerkers die flexibel mogen omgaan met hun aanwezigheid op kantoor.

Met name deze laptop staat op gespannen voet met efficiency doelstellingen.

 

Hoe efficient is een tweede beeldscherm? 20 – 30 % !

Medewerkers die veel achter een beeldscherm zitten, worden gemiddeld maar liefst 20 – 30% efficienter indien zij een tweede beeldscherm krijgen, of een dermate breed beeldscherm dat er ruim 2 A4’tjes naast elkaar op passen.

Waarom? In de praktijk wordt er veel gewisseld tussen applicaties. Mail, agenda, tekstverwerking, gegevens invoer. Het naast elkaar tonen van applicaties leidt tot het voorkomen van overbodige handelingen (wegklikken & zoeken & groot maken) wanneer er tussen applicaties geschakeld wordt. Dit kost onverwacht veel tijd en concentratie. Een tweede beeldscherm wordt door de gebruiker dan ook als gebruikersvriendelijk ervaren.

Voor de heavy-duty beeldschermgebruiker leidt een derde beeldscherm (waarop een A4 aan content past) nog tot een aanvullende 6 – 10% aan efficiency.

Laptop versus ergonomie

Een laptop heeft in het algemeen een te klein beeldscherm om meerdere applicaties goed en compleet naast elkaar te tonen. De inzet van laptops is in onze optiek mede daarom een groot aandachtpunt voor thuiswerken en flex-werkplekken, indien deze niet gekoppeld kunnen worden aan een extra beeldscherm. Wij adviseren te overwegen om bij inzet van een laptop een groot beeldscherm te plaatsen dat hoger dan het beeldscherm van de laptop staat.

Het is bekend dat de werkplek thuis niet altijd ergonomisch optimaal is. Kwaliteit van de stoel en hoogte van de tafel zijn belangrijke factoren voor kwaliteit van de werkhouding. Een betere werkhouding leidt tot hogere efficiency.

Een laptop brengt ook ergonomische nadelen. Het beeldscherm staat lager dan gewenst. Het toetsenbord staat vaak verder dan gewenst. Beide afwijkingen kunnen sterk bijdragen aan muisarm (repetitive strain injury) nek- en schouder klachten. UIteraard is dit niet gunstig voor (lange termijn) efficiency.

Ergonomie en efficiency

Wij focussen uiteraard op systeem technische aspecten van efficiency. Bij het realiseren van een overgang op Het Nieuwe Werken / flex-werken, dragen wij echter wel onze kennis en ervaring aan met de bovengenoemde andere aspecten van ergonomie en efficiecy. Een goed begin is het halve werk. Desgewenst kunnen wij ook gespecialiseerde bedrijven betrekken voor een uitgebreide aanpak of het oplossen van reeds ontstane problemen.